author-avatar

درباره رضا تکلی

عاشق نوشتن و شیفته‌ی بازی