بازی تاج و تخت – دست پادشاه Game of Thrones (Hand of the King)

90,000 تومان


المان نفرات 2 تا 4 نفر

المان سن سن که فقط یه عدده !

المان زمان تقریبا 15 دقیقه تا نیم ساعت اینطورا


 

موجود در انبار

بازی تاج و تخت - دست پادشاه
بازی تاج و تخت – دست پادشاه Game of Thrones (Hand of the King)

90,000 تومان