بازی مینت ورکس | Mint Works

۱۰۸,۰۰۰ تومان


  ۱ تا ۴ نفر

  ۱۳ تا ۹۹ سال

  ۱۵ دقیقه


 بازی مینت ورکس

بازی Worker Placement

استراتژی جمع و جور

بازی مینت ورک

دارای قطعات ریز !

ویدیو جذاب آنباکسینگ از دست نده

 

موجود در انبار

بازی مینت ورکز ــ جزیره‌ی بازی
بازی مینت ورکس | Mint Works

۱۰۸,۰۰۰ تومان