بازی کارآگاهان فرا طبیعی | PARANORMAL DETECTIVES

۳۷۵,۰۰۰ تومان


  ۲ تا 6 نفره

  8 سال به بالا

  45 دقیقه


بازی کارآگاهان فرا طبیعی

Paranormal Detectives

بازی استنتاجی

قاتل را با مدارک موجود پیدا کنید

حواستان به روح باشد که چه نشانه‌ای می‌دهد

 

 

در انبار موجود نمی باشد