بازی جزیره روین؛ خانوادگی و جذاب | REVIN ISLAND

۳۳۹,۰۰۰ تومان


المان نفرات  ۳ تا ۹ نفر

المان سن  بالای ۱۰ سال

المان زمان  ۲۰ تا ۳۰ دقیقه اینطورا


بازی جزیره روین

سقوط در جزیره‌ای اسرارآمیز

جزیره ی روین یک بازی نیست

تجربه ای از خنده و لحظات شاد

آیا زنده از این جزیره بیرون می‌روی؟

در انبار موجود نمی باشد