بازی ارتش سری | نسخه جیبی

۴۹,۰۰۰ تومان


المان نفرات   تا 11 نفر

المان سن  بالای 14 سال

المان زمان  90 تا  120 دقیقه


 

خرید بازی ارتش سری

بر اساس برنامه ارتش سری فیلیمو

سناریو جدید از بازی نقش مخفی

گشتاپو باش خلبان را زنده بگیر

پارتیزان باش و خلبان را نجات بده

 

موجود در انبار

بازی ارتش سری - جلد
بازی ارتش سری | نسخه جیبی

۴۹,۰۰۰ تومان