بازی سلطان شو | بازی طراحی و تولید ایرانی

۵۹,۰۰۰ تومان


  2 تا 4 نفر

  9 تا ۹۹ سال

  10 تا 30 دقیقه


بازی کارتی سلطان شو

آماده رقابت با سلطان جنگل شو

بازی کارتی جذاب

مقابله یا مسابقه؟

طراحی ایرانی

طراحان: عباس جولای و مرتضی سلیقه

تولید: دروک گیمز

 

ویدیو آنباکسینگ بازی از دست نده…. به زودی

 

موجود در انبار

بازی سلطان شو
بازی سلطان شو | بازی طراحی و تولید ایرانی

۵۹,۰۰۰ تومان