بازی شطرنج ترنج

۱۰۹,۰۰۰ تومان


المان نفرات   ۲ نفر

المان سن  شطرنج سن نمیشناسه 🙂

المان زمان  از چند دقیقه تا چند ساعت


 

موجود در انبار

بازی ترنج صادراتی
بازی شطرنج ترنج

۱۰۹,۰۰۰ تومان