بازی شطرنج ترنج جعبه‌ای

69,000 تومان


المان نفرات   ۲ نفر

المان سن  شطرنج سن نمیشناسه 🙂

المان زمان  از چند دقیقه تا چند ساعت


 

موجود در انبار

شطرنج ترنج جعبه ‌ای
بازی شطرنج ترنج جعبه‌ای

69,000 تومان