اگر شما بازمانده‌ی یک کشتی غرق شده هستید به ما اعتماد کنید. یک جزیره در نزدیکی شماست.

جزیره‌ای شگفت انگیز، به سمت  جزیره‌ی بازی شنا کنید.

 

جزیره‌ی بازی یک جزیره معمولی نیست. . .  جزیره‌ی بازی‌های خارق‌العاده و بی نظیر است.

در جزیره بازی خبری از آدم خورها نیست . . . در عوض پر از خوره گیم و گیمرهاست.

میوه‌ی درختان جزیره‌ی بازی، نارگیل و آناناس نیست . . .  اینجا همه‌ی درختان تاس و کارت و توکن، بار می‌دهند.

 

به جزیره‌ی بازی ، جزیره‌ای از بازی‌های رنگارنگ و سرگرم کننده خوش آمدید.