بازی مهمانی

کلی دوست و آشنا و رفیق و مهمون اومده برات نمیدونی چه کنی! خب یه سری به بازی‌های مهمانی بزن. بازی‌های سبک مهمانی یا پارتی گیم، دسته از بازی‌هایی رو شامل میشن که خیلی قوانین سختی نداره و در برخی موارد تعداد بالایی از بازیکنان رو درگیر خودش می‌کنه.

چند نفرید؟ ۱۰ نفر! اینکه چیزی نیست بعضی از بازی‌های سبک مهمانی ۲۰ نفر بازیکن هم درگیر بازی می‌کنه!