بازی مظنونین همیشگی

۲۳۹,۰۰۰ تومان


المان نفرات  3 تا 16 نفر

المان سن  8 تا 99 سال

المان زمان  15 تا 35دقیقه


تنها یک شاهد داریم

قاتل کیست؟

شریک جرم را بشناسیم!

آیا به شاهد اعتمادی هست؟

در انبار موجود نمی باشد