بازی اولون (The Resistance: Avalon)

۱۷۸,۰۰۰ تومان


5 تا 10 نفر

بالای 13 سال، حالا اگه بلد بود سن مهم نیست!

دیگه مافیاست دیگه شاید 60 دقیقه


بازی اولون

بازی مافیایی جذاب

بدون حذف بازیکن

در دنیای شاه آرتور

و مرلین جادوگر 

مراقب موردرد باشید

 

تنها یک عدد در انبار باقی مانده است  . . . بجنب تا دیر نشده 😎 

 

در انبار موجود نمی باشد