بازی قلمرو ستارگان Star Realms

۱۹۰,۰۰۰ تومان


المان نفرات  2 نفر

المان سن  بالای 12 سال

المان زمان  20 دقیقه به بالا


تهیه اکسپنشن‌های قلمرو ستارگان

موجود در انبار

بازی قلمرو ستارگان
بازی قلمرو ستارگان Star Realms

۱۹۰,۰۰۰ تومان