آموزش بازی, بازی استراتژی, معرفی بازی, مقالات

آموزش بازی رودخانه زرد و یانگتسه | YELLOW & YANGTZE

آموزش بازی رودخانه زرد و یانگتسه | YELLOW & YANGTZE

چینش بازی یلو و یانگتسه

آموزش بازی رودخانه زرد و یانگتسه  YELLOW & YANGTZE

 

در شروع بازی، به بازیکنان پنج رهبر داده می‌شود:

شهردار،

سرباز،

کشاورز،

بازرگان

و صنعت‌گر.

رهبران برای کسب امتیاز در هر یک از این زمینه‌ها استفاده می‌شوند.

 اگرچه امتیاز شما در پایان بازی تعداد امتیاز شما در کمترین این زمینه‌ها می‌باشد زمانی که تمدن‌ها در صفحه بازی به یکدیگر متصل می‌شوند، جنگ‌ها بوجود می‌آید.

 برای موفقیت، تمدن‌های بازیکنان باید از این نبردها، شورش دهقانان آرام، پیروز بیرون بیایند؛ همچنین بتوانند در  حاشیه‌ای امن برای خود پاگوداهای ارزشمند را تاسیس نمایند.

 

خرید بازی رودخانه زرد و یانگ تسه – کلیک کنید –

 

چیدمان و آموزش بازی رودخانه زرد و یانگتسه

چیدمان

A    صفحه را بین بازیکنان قرار دهید.

 این صفحه، نقشه چین در دوره ایالات جنگ‌طلب با

دو رودخانه اصلی یلو و یانگ‌تسه است.

 

B   روی قسمت‌های مربوط یک تایل شهردار قرار دهید. اینها پایتخت 7 ایالت جنگ‌طلب می‌باشد.

 بقیه تایل‌ها را درهم ریخته در کیسه قرار دهید.

اختیاری: برای بازی دو نفره و کوتاه کردن زمان

بازی می‌توانید 24 تایل دیگر را نیز بدون نگاه کردن از

کیسه خارج کنید.

 

C    تمامی پاگوداها را در کنار صفحه بازی قرار دهید.

همچنین تمامی مکعب‌ها را با توجه به رنگشان از هم

تفکیک کرده و در کنار صفحه بازی قرار دهید.

مهره یکپارچگی را نیز در کناری از صفحه بگذارید.

 

D    هر بازیکن یکی از سلسله‌ها را انتخاب می‌کند(شیر، کمان، کوزه یا گاومیش)؛ سپس تمامی رنگ‌های مربوط به آن سلسله را برمیدارد و در مقابل صفحه‌اش قرار می دهد.

 صفحات مخفی‌کننده و رهبران باقیمانده را به جعبه برمی‌گردانید.

 

E   هر بازیکن 6 تایل به صورتی که روی آن معلوم نباشد، از کیسه برداشته و در پشت صفحه خود قرار می‌دهد.

  سپس در نهایت 6 تایل دیگر نیز از کیسه بیرون کشیده و به عنوان تایل‌های تجاری درجنوب صفحه(کادر سبز رنگ) قرار می‌دهید.

همچنین تایل‌ها و رهبران مجاور به همدیگر متصل می‌شوند.

حال این اتصال مستقیم باشد یا از طریق زنجیره تایل‌ها و رهبران  دیگر به هم متصل باشند.

آموزش بازی رودخانه زرد و یانگتسه | YELLOW & YANGTZE

 

آموزش بازی رودخانه زرد و یانگتسه | بخش قلمرو

به یک یا چند تایل با حداقل یک رهبر متصل به آنها  ایالت (قلمرو) گفته می‌شود.

 تا زمانی که یک قلمرو یک رهبر از هر رنگ داشته باشد، همه چیز در آرامش خواهد بود؛ اما به محض قرارگیری یک رهبر دیگر از یک رنگ یکسان کودتا صورت خواهد گرفت.

یک بازیکن را برای شروع به صورت تصادفی انتخاب کنید، سپس  به صورت ساعتگرد بازی را ادامه دهید.

هر بازیکن در طول یک نوبتش دو اقدام از اقدامات زیر را به هر ترتیب که خواست می‌تواند انجام دهد.

 

5 اقدام بازی رودخانه زرد و یانگتسه | YELLOW & YANGTZE

 5  نوع اقدام مختلف وجود دارد که هر بازیکن دو اقدام یکسان یا غیریکسان از آن را می‌تواند انتخاب کند:

الف) قراردهی، تکان دادن یا برداشتن  یک رهبر

ب) یک تایل روی صفحه بگذارد.

ج) حذف دو تایل آبی برای شورش دهقانان

د) حذف دو تایل سبز برای تاسیس پاگودا

هـ) حذف به تعداد دلخواه از تایل‌هایش و برداشتن به همان تعداد از کیسه تایل‌ها

 

انتخاب سلسله بازی YELLOW & YANGTZE

هر بازیکن کنترل یکی از سلسله‌های بازی را با 5 مهره در رنگ‌های مختلف به دست ‌می‌گیرد.

 

الف- قرار دادن رهبر

زمانی که یک بازیکن تصمیم برای قرار دادن رهبر می‌گیرد، این کار می‌تواند قرار دادن رهبر از دست بازیکن، جابجایی رهبر روی صفحه و یا حتی برداشتن رهبر از روی صفحه بازی و برگرداندن آن به دست بازیکن باشد.

 محدودیت‌های زیر در قرار دادن رهبر وجود دارد:

–  یک رهبر باید حتما در مکان خالی قرار بگیرد (بدون تایل‌ها و رهبرهای دیگر)

–  رهبرحتما باید در مجاورت تایل شهردار(مشکی رنگ) قرار بگیرد.

– یک رهبر نمی‌تواند وقتی موجب یک کودتا می‌شود در محل اتصال دو قلمرو قرار بگیرد. (قوانین ”کودتا” را در صفحات بعد ببینید)

– یک رهبر نمی‌تواند در رودخانه قرار بگیرد.

زمانی که یک تایل شهردار مشکی از صفحه بازی برداشته شود، اگر آخرین تایل شهردار متصل به یک رهبر(ها) باشد، آن رهبر(ها) باید به دست صاحبش برگردد.

 

ب) قرار دادن تایل

به صورت کلی 5 نوع مختلف تایل وجود دارد:

زمانی که یک بازیکن تصمیم برای قرار دادن تایل می‌گیرد، باید یک تایل از دست خود(پشت صفحه مخفی‌کننده) برداشته و به صفحه بازی اضافه کند.

محدودیت‌های زیر در گذاشتن تایل وجود دارد:

   –  یک تایل باید در یک فضای خالی(بدون تایل و یا رهبر دیگر) گذاشته شود.

   –   تایل‌های آبی فقط می‌توانند در رودخانه گذاشته شوند.[کشاورزان به آبیاری نیاز دارند]

   –  هر تایل دیگر به جز آبی نمی‌تواند روی رودخانه گذاشته شود.

رودخانه زرد و یانگسته

 

قدرت‌‌های خاص تایل‌های سبز و آبی

   –  بعد از قرار دادن یک تایل سبز در صفحه، بازیکن می‌تواند یکی از تایل‌های تجاری به رو را انتخاب کرده و به پشت صفحه مخفی‌کننده منتقل کند.

   –  هر بازیکن در نوبتش و فقط طی یکی از دو اقدامش می‌تواند به هر تعداد تایل آبی کشاورز که در دست دارد را بازی کند؛ به شرطی که قرار دادن هر تایل کنار شش تایل قبلی باشد و همچنین قرار دادن یک تایل موجب ساخته شدن یک پاگودا نشود.

(به محض ساخته شدن پاگودا قرار دادن تایل‌های آبی متوقف می‌شود.)

 

پاگوداها در بازی رودخانه زرد و یانگتسه

در این بازی 5 نوع مختلف پاگودا وجود دارد:

گاهی اوقات با قرار دادن یک تایل (و بعد از کسب امتیازش در صورت امکان) بازیکن این فرصت را خواهد داشت که یک پاگودا طبق شرایط زیر تاسیس نماید:

   – بازیکن تایلش را طوری قرار دهد که با احتساب تایل خودش، سه تایل همرنگ به شکل مثلث در کنار هم قرار بگیرند.

   –  تایل قرار داده شده موجب جنگ بین دو ایالت نشود.

   – هیچ کدام از تایل‌های این مثلت در زیر پاگودای دیگری قرار نداشته باشند.

سپس بازیکن از کنار صفحه یک پاگودا همرنگ با تایلی که قرار داده است، برداشته و در مرکز مثلث ایجاد شده قرار

می‌دهد.

 اگر دیگر پاگودایی در کنار صفحه موجود نبود، بازیکن می‌تواند هر یک از پاگوداهای روی صفحه را برداشته و

بر روی مثلث تایل‌های ایجاد شده منتقل کند.

بازیکن می‌تواند تصمیم بگیرد پاگودای جدیدی تاسیس نکند.

توجه : تایلهای زیر پاگوداها همچنان تمامی قابلیت‌های خود مثل قدرت دادن به رهبرها در کودتا (تایل مشکی) یا حساب شدنشان در ایالت را دارا می‌باشند.

یک پاگودا معمولا برای بازیکنان امتیاز به ارمغان می‌آورد.

در پایان نوبت بازیکنان مشخص می‌کنند که رهبرشان کنترل پاگودای متناظر با رنگ خودش را در اختیار دارد.

 سپس به ازای هر رهبر با چنین شرایطی یک امتیاز همرنگ با آن پاگودا را دریافت می‌کند.

(یک رهبر زمانی پاگودا را کنترل می‌کند که با آن در یک ایالت باشد)

توجه: رهبر مشکی برخلاف اینکه در غیاب رهبران رنگ‌های دیگر امتیاز کسب می‌کند، نمی‌تواند در غیاب رهبران دیگر رنگ‌ها در انتهای نوبت از پاگوداهایشان امتیاز کسب کند. بعبارتی رهبر شهردار فقط می‌تواند از پاگوداهای دربار(مشکی رنگ) امتیاز کسب کند.

 

امتیازات

به صورت کلی 5 نوع مختلف امتیاز وجود دارد:

امتیازات تحت شرایط خاصی بعد از قرار دادن تایل‌ها کسب می‌شوند:

   – هرگاه یک تایل در یک ایالت بازی شود و یک رهبر همرنگ با تایل بازی‌شده در همان ایالت وجود داشته باشد، آن موقع بازیکنی که آن رهبر را کنترل می‌کند

یک امتیاز از همان رنگ تایل بازی‌شده به دست میاورد.(پس این امکان وجود دارد که یک بازیکن یک تایل بازی کند و بازیکن دیگر امتیازش را کسب کند)

 

   –  اگر یک تایل بازی شود ولی رهبری همرنگ با تایل بازی‌شده وجود نداشته باشد، اما یک رهبر شهردار(مشکی رنگ) در آن ایالت وجود داشته باشد، آن وقت

امتیاز به دست آمده به بازیکن صاحب رهبر شهردار مشکی تعلق می‌گیرد(امتیاز باید همرنگ تایل قرار داده شده باشد.)

 

اگر در یک نوبت چندین تایل آبی بازی شود، به ازای هر تایل آبی یک امتیاز آبی به رهبر مربوطه طبق قوانین امتیازگیری تعلق می‌گیرد.

 

در این حالت هیچ امتیازی داده نمی‌شود:

          -اگر قرار دادن تایل موجب به وجود آمدن یک جنگ بین دو یا چند قلمرو بشود.

 

1 بازی YELLOW & YANGTZE

 

امتیازات مخفی هستند

امتیازات کسب شده همواره پشت صفحه بازیکنان مخفی خواهد ماند.

 هر بازیکن طی نوبتش هرگاه بخواهد می‌تواند 5 امتیاز کوچکش(هر کدام به ارزش 1) را با یک امتیاز بزرگ (به ارزش 5) عوض نماید.

 

ج) حذف دو تایل آبی برای بوجود آوردن شورش دهقانان

یک بازیکن می‌تواند در نوبت خود باعث بوجود آمدن شورش دهقانان شود.

و برای این کار بازیکن باید دو تایل آبی کشاورز از دست خود را بعد از نشان دادن به  سایر بازیکنان به پشت جعبه بازی برگرداند.

سپس بازیکن می‌تواند یک تایل از روی صفحه به دلخواه خود بسوزاند و آن را به جعبه بازی برگرداند.

بدیهیست که جای تایل برداشته شده خالی خواهد ماند.

توجه: شورش دهقانان ممکن است یک ایالت را به دو دسته تقسیم کنند.

 همچنین اگر شورش دهقانان موجب شود آخرین تایل مشکی شهردار چسبیده به یک رهبر(ها) از کنارش برداشته شود، آن رهبر(ها) به دست صاحبشان(صاحبانشان) برگردانده می‌شوند.

 همچنین اگر با شورش دهقانان یک تایل از زیر یک پاگودا برداشته شود، آن پاگودا نیز از صفحه بازی برداشته شده و به کنار صفحه منتقل می‌شود.

 

آموزش بازی YELLOW & YANGTZE | رهبر آبی

قابلیت ویژه رهبر آبی زمانی که همچنان در دست بازیکن باشد(روی صفحه بازی نباشد)

   – اگر بازیکنی همچنان رهبر آبی کشاورز خود را جلوی صفحه‌اش داشته باشد، می‌تواند آن را به عنوان یک تایل آبی در شورش دهقانان در نظر بگیرد. پس بازیکن حالا می‌تواند فقط با حذف یک تایل از دست خود شورش را برپا کند.(رهبر بعد این اقدام به دست بازیکن بازمی‌گردد)

توجه: شورش دهقانان یا جنگ(- جنگ‌ها در جلوتر توضیح داده می‌شود) می‌تواند موجب حذف تایل‌های شهرداری از پایتخت شهرها شود.

این تایل‌ها به جز چینش اول بازی هدف دیگری نداشته و جای خالی آنان می‌تواند با رعایت قوانین با قرار دادن هر تایل یا رهبر دیگری پر شود.

 

د) حذف دو تایل سبز برای قرار دادن پاگوداها

این اقدام به طور مفصل در بخش پاگوداها توضیح داده شده است. در ادامه بخش دال را شرح می دهیم.

 

هـ) حذف تا سقف 6 تایل از دست و جایگزینی آن

به عنوان یک اقدام، هر بازیکن می‌تواند تا سقف 6 تایل از دستش و به پشت به جعبه بازی برگرداند و سپس با برداشتن تایل از کیسه، تایل‌های دستش را به  شش عدد تایل برساند.

(به همان تعدادی که می‌سوزاند به همان تعداد برمی‌دارد)

 

پایان نوبت در بازی رودخانه زرد و یانگتسه

نوبت بازیکن با انجام دادن هر دو اقدامش به پایان می‌رسد. سپس بازیکن برای هر پاگودایی که کنترل می‌کند، امتیاز کسب می‌کند.

در نهایت بازیکن با توجه به کم شدن احتمالی تایل‌های دستش آنقدر از کیسه تایل برمی‌دارد که تعداد تایل‌های دستش به عدد 6 برسد.

 اگر بازیکنی دیگری نیز طی نوبت این بازیکن تعداد تایل‌های دستش کمتر از 6 عدد شده باشد، او نیز تایل‌های دستش را به عدد 6 می‌رساند.

 اگر تایل‌های تجاری جنوب صفحه نیز کمتر از 6 عدد شده باشد، آنها را نیز مجدد شارژ کرده تا پر شوند.

 

د) حذف دو تایل سبز برای قرار دادن پاگوداها

به عنوان یک اقدام می‌توان روی یک مثلثی که از قبل ایجاد شده ولی بر روی آن به هر دلیلی پاگودایی وجود ندارد، پاگودای جدید تاسیس کرد. برای این کار بازیکن دو تایل سبزرنگ از دست خود برداشته و آنها را به جعبه بازی برمیگرداند.

در نتیجه بازیکن یک پاگودای همرنگ تایلهای مثلث مورد نظرش را روی آنها قرار می‌دهد. اگر ممکن بود این پاگودا از کنار صفحه بازی بر روی آنها قرار می‌گیرد و در صورت عدم امکان بازیکن یک پاگودای همرنگ را از روی برد به مثلث مورد نظرش منتقل می‌کند.

 

قابلیت ویژه رهبر سبز زمانی که همچنان در دست بازیکن باشد(روی صفحه بازی نباشد)

   –  اگر بازیکنی همچنان رهبر سبز بازرگان خودش را جلوی صفحه‌اش داشته باشد، می‌تواند آن را به عنوان یک تایل سبز در تاسیس پاگوداها در نظر بگیرد. پس بازیکن حالا می‌تواند فقط با حذف یک تایل از دست خود یک پاگودا تاسیس نماید. (رهبر بعد این اقدام به دست بازیکن بازمی‌گردد.)

 

درگیری‌ها  

یک درگیری زمانی رخ می‌دهد که به طریقی دو رهبر همرنگ در یک ایالت قرار بگیرند. دو نوع درگیری در این بازی وجود دارد:

 

  –  کودتا

  –  جنگ

هر نوع درگیری باید در همان لحظه حل شود. یک اقدام تمام نمی‌شود مگر اینکه درگیری تمام شده و در هر ایالت فقط یک رهبر از هر رنگ وجود داشته باشد.

 

کودتا

بازی yellow AND yangtze

کودتا زمانی صورت می‌گیرد که یک بازیکن با قرار دادن رهبرش روی صفحه، آنرا وارد ایالت رهبر دیگری بکند. در طی یک کودتا بازیکنی که رهبر جدید را قرار می‌‌دهد، مهاجم و کسی که از پیش رهبرش در ایالت بوده، مدافع می‌باشد.

 

شورش را با مراحل زیر حل کنید:

   – مهاجم و مدافع قدرت اولیه خود را از تایل‌های مشکی شهردار کناری‌اشان می‌گیرند. ممکن است یک تایل مشکی شهردار به هر دو طرف کودتا قدرت بدهد.

   –  ابتدا مهاجم و سپس مدافع قدرت خودشان را در کودتا اضافه ‌می‌کنند. برای این کار ابتدا مهاجم به هر تعداد تایل مشکی که خواست از دست خود و

    پشت صفحه شخصیش رو می‌کند و وقتی تصمیم به پایان اضافه کردن تایل‌ها گرفت، بازیکن مدافع همین کار را تکرار می‌کند.

هر بازیکنی که بیشترین قدرت (جمع تایل‌های مشکی شهردار روی صفحه و تعدادی که هر بازیکن بعدا اضافه کرد) را داشته باشد، برنده کودتا می‌شود.

 – تساوی را مدافع می‌برد.

 

عواقب زیر در کودتا اتفاق می‌افتد

   –  بازنده باید رهبر خود را از روی صفحه بردارد.

   –   برنده یک امتیاز همرنگ با رهبر درگیرشده در کودتا می‌گیرد.

   –  بازیکنان هر دو سمت کودتا تمامی تایل‌های شهردار مشکی که بازی کردند را به جعبه بازی برمی‌گردانند.

قابلیت ویژه رهبر مشکی زمانی که همچنان در دست بازیکن باشد. (روی صفحه بازی نباشد)

   –  اگر بازیکنی همچنان رهبر مشکی  شهردار خودش را جلوی صفحه‌اش داشته باشد، می‌تواند آن را به عنوان یک تایل مشکی در افزایش قدرت در کودتا استفاده کند.(رهبر بعد این اقدام به دست بازیکن بازمی‌گردد)

 

جنگ، در بازی رودخانه زرد و یانگتسه

جنگ زمانی صورت میگیرد که یک تایل دو ایالت را به هم وصل کند و یکپارچه شدن این دو ایالت، باعث شود ایالتِ بزرگِ جدید شامل دو رهبر از یک رنگ بشود.

به یاد داشته باشید امتیازی که از بابت گذاشتن تایلی که باعث جنگ شود، به بازیکنان داده نمی‌شود. به جای آن مهره یکپارچگی قرمز رنگ روی آن تایل واسطِ دو ایالت قرار می‌گیرد.

تمامی درگیری‌های بین رهبران همرنگ در ایالت بزرگ جدید به مراحل زیر حل می‌شود:

   – تمام ایالات در جنگ قدرت اولیه خودشان را از تعداد تایل‌های قرمز رنگ سربازانی که در ایالتشان هست، به دست می‌آورند.

   – اولین بازیکنی که تایل‌های قرمز خودش را برای افزایش قدرت یکی از طرفین جنگ رو می‌کند، نفر سمت چپ کسی می‌باشد که جنگ را با قرار دادن تایلش میان دو ایالت شروع کرده است.

 سپس به صورت ساعتگرد هر بازیکن(بدون توجه به اینکه آیا رهبرش درگیر جنگ شده است یا خیر) این قابلیت را دارد که با اضافه کردن تایل قرمز به یکی از طرفین جنگ آن سمت را قدرتمندتر کند.

برای این کار هر بازیکن به هر تعداد تایل که خواست، از دست خود به نزدیک ایالت مدنظرش اضافه می‌کند. همواره بازیکنی که جنگ را شروع کرده خاتمه‌د‌هنده آن خواهد بود.

ایالتی که در نهایت بیشترین قدرت (تایل قرمز در ایالت + تایل‌های بازی شده توسط بازیکنان) را داشته باشد، برنده جنگ خواهد بود. در صورت تساویِ قدرت‌ها، بازیکنی که جنگ را با قرار دادن تایل یکپارچگی شروع کرده است تصمیم می‌گیرد کدام سمت برنده جنگ باشد.

 

عواقب زیر در جنگ اتفاق می‌افتد:

   – به صورت همزمان تمامی رهبران درگیر در جنگ و تمامی تایل‌های قرمز در ایالت بازنده را از روی صفحه بردارید. در ایالتِ بازنده فقط رهبرانی که در جنگ درگیر نشده بودند برجای خود باقی می‌مانند.

   –   به ازای هر رهبر بازنده‌ای که به دست صاحبش برمی‌گردد، یک امتیاز به بازیکنی که کنترل رهبر همان رنگ در ایالت برنده را داشته است، داده می‌شود.

   –  تمام تایل‌های قرمز بازی‌شده توسط بازیکنان ایالت بازنده و همچنین تایل‌های قرمز سرباز از بین‌رفته از روی صفحه در ایالت بازنده را یک طرف کنار صفحه بگذارید.

      جمع این تایل‌ها قدرت ایالت بازنده بوده است. حالا به همـین تعداد باید از ایالت برنـده نیز تایل قرمز سرباز سوزانده شود. ابتدا از تایل‌های قرمزی که بازیکـنان سمت 

       ایالت برنده بازی کرده‌اند، بردارید؛ اگر همچنان با تعداد قدرت ایالت بازنده برابری نکرد، بازیکنی که قصد شروع جنگ کرده بوده است،به میزان باقیمانده قدرت ایالت

       بازنده شروع به سوزاندن تایل‍های قرمز از ایالت برنده می‌کند تا زمانی که میزان تایل‌های قرمز جناح برنده و بازنده یکسان شود.

بعد از جنگ مهره یکپارچگی را به کنار صفحه گذاشته و تمامی تایل‌های قرمز سوخته را به پشت به جعبه بازی برگردانید.

 

قابلیت ویژه رهبر قرمز زمانی که همچنان در دست بازیکن باشد(روی صفحه بازی نباشد)

   –  اگر بازیکنی همچنان رهبر قرمز سربازش را جلوی صفحه‌ خودش داشته باشد، می‌تواند آن را به عنوان یک تایل قرمز در افزایش قدرت در جنگ استفاده کند. (رهبر بعد این اقدام به دست بازیکن کنترل‌کننده‌اش بازمی‌گردد.)

 

پایان بازی و برنده بازی YELLOW & YANGTZE

بازی زمانی به پایان می‌رسد که بازیکنی بخواهد از کیسه بازی تایلی بردارد و کیسه خالی باشد. (توجه: برداشتن آخرین تایل زمانی که نیازی به برداشتن تایل دیگری نباشد، به منزله پایان بازی نیست)

در این لحظه تمامی بازیکنان صفحه مخفی‌کننده خود را برمی‌دارند. هر بازیکن کمترین امتیاز خود در 4 رنگ سبز، قرمز، آبی و مشکی را در حالی مشخص می‌کند که امتیازات زرد خود را به کمترین امتیازاتش از هر 4 رنگ به صورت آزادانه اضافه می‌کند. (امتیاز زرد امتیاز آزاد است و خود را با همه امتیازات یکسان می‌کند).

کمترین امتیاز هر بازیکن از بین 4 رنگ امتیاز نهایی او به حساب می‌آید.

کسی که بیشترین امتیاز از کمترین امتیاز را داشته باشد،برنده بازی می‌باشد. در صورت تساوی کمترین امتیاز بعدی تساوی‌کنندگان را مشخص کنید تا به همین ترتیب در نهایت برنده بازی مشخص شود.

 

یادآوری‌های مفید جامع

نوبت بازیکنان :

در نوبتتان می‌توانید دوتا از اقدامات زیر را انجام دهید، (می‌توانید یک اقدام را دوبار انجام دهید) :

    – قرار دادن، جابجا کردن یا برداشتن مهره رهبرتان

    – قرار دادن یک تایل(و گرفتن امتیاز در صورت امکان)

    – حذف دو تایل کشاورز آبی برای بوجود آوردن شورش دهقانان

    – حذف دوتایل بازرگان سبز برای برپا کردن پاگودا

    –  جایگزینی تا 6 تایل از دستتان با تایل‌های درون کیسه

در پایان نوبتتان، به ازای هر پاگودایی که آن را کنترل می‌کنید، یک امتیاز همرنگ پاگودا دریافت کنید. سپس تایل‌های تجاری و تایل‌های دستتان را در

صورت لزوم کامل کنید.

 

تایل‌ها

بعد از قرار دادن تایل روی صفحه، رهبر همرنگِ تایل در آن ایالت یک امتیاز همرنگ می‌گیرد. تایل‌های مختلف قدرت‌‌های مختلف نیز دارند:

    –  شهردار (مشکی): به رهبرانی که به این تایل چسبیده باشند، در کودتا یک قدرت اضافه می‌دهد.

    –  بازرگان (سبز): بعد از قرار دادن این تایل روی صفحه می‌توانید یک تایل از تایل‌‌های تجاری بردارید.

    –  کشاورز (آبی): می‌توانید در یک اقدام از نوبتتان هر تعداد تایل آبی که خواستید، به ترتیب در کنار هم بگذارید.(با یکسری محدودیت‌ها)

    –  سرباز (قرمز): به یک ایالت در طول جنگ قدرت می‌دهد.

    –  صنعت‌گر (زرد): قدرت خاصی ندارد. اما امتیازات زرد امتیاز آزاد می‌باشند که در پایان به کمترین امتیاز بازیکنان کمک می‌کند.

 

درگیری‌ها

بازی رودخانه زرد و یانگتسه عکس

کودتا زمانی اتفاق می‌افتد که یک رهبر در ایالتی قرار بگیرد که رهبر دیگری از همان رنگ در آن وجود داشته باشد.

    –  کسی که بالاترین قدرت(تعداد تایل مشکی در مجاورت تایل رهبر + تعداد تایلی که در کودتا بازی می‌شود) را داشته باشد، کودتا را برنده می‌شود.

    –  بازنده رهبرش را از روی صفحه برمی‌دارد؛ برنده یک امتیاز همرنگ با رهبر در کودتا کسب می‌کند و هر دو بازیکن تایل‌های مشکی که بازی کردند را می‌سوزانند.

جنگ زمانی اتفاق می‌افتد که یک تایل در محل اتصال دو یا چند ایالت در حالی قرار بگیرد که ایالت بزرگ جدید شامل رهبر‌ها با رنگ‌های یکسان باشد.

    –  تایل سربازها(قرمز) قدرت هر ایالت را مشخص می‌کند(+بعلاوه آنهایی که بازیکنان درگیر جنگ و متحدانشان بعدتر برای هر ایالت بازی می‌کنند).

    – در ایالت بازنده تایل سربازها و همجنین تمام رهبرانی که درگیر جنگ شده‌ بودند را از روی صفحه بردارید. رهبران برنده امتیاز کسب می‌کنند و بسته به عواقب

       جنگ، بعضی از تایل‌های سرباز ممکن است از ایالت برنده نیز سوزانده شوند.

 

سخن پایانی

بخشی که از آموزش بازی مطالعه کردید از دفترچه راهنمای تولید کننده بازی گروه آی تاس استفاده شده بود، شاید در یک بار مطالعه با حجم زیادی از قوانین بازی کمی سردرگم شوید.

اما تنها با یک دست بازی به راحتی قوانین برای شما جا می‌افتد و سپس به عمق استراتژی بازی پی خواهید برد.

اگر در خصوص این بازی سوالی دارید در قسمت نظرات منتظر شما دوستان گل هستیم.

 

 

آموزش بازی رودخانه زرد و یانگتسه | آموزش بازی YELLOW & YANGTZE

2 دیدگاه در “آموزش بازی رودخانه زرد و یانگتسه | YELLOW & YANGTZE

  1. مهدی گفت:

    بازی بسیار بسیار خوبیست.
    توصیه میکنم از دست ندهید

    1. رضا تکلی گفت:

      ممنونم از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *