بازی کارزار | طراحی ایرانی؛ بر اساس شاهنامه فردوسی بزرگ

۲۶۵,۰۰۰ تومان


  2 تا 8 نفر

  8 سال به بالا

  30 تا 45 دقیقه


بازی کارزار

طراحی ایرانی

طراح: فواد روحانی

بازی با تم شاهنامه فردوسی بزرگ

بازی کارتی

 

ویدیو آنباکسینگ:  دارد 🙂

از دست بدی باختی؛ برو پایین ببین

 

 

موجود در انبار

بازی کارزار
بازی کارزار | طراحی ایرانی؛ بر اساس شاهنامه فردوسی بزرگ

۲۶۵,۰۰۰ تومان